Ennakkoraivaus

Ennen puunkorjuuta tapahtuva ennakkoraivaus parantaa korjuun kannattavuutta, vähentää korjuuvaurioita, sekä tekee kohteesta houkuttelevamman ostajalle. Ennakkoraivauksessa poistetaan alle ainespuumittaista puustoa, joka haittaa metsäkoneen kuljettajan näkyvyyttä, sekä hakkuulaitteen viemistä poistettavien puiden tyville. Tyypillisimmät ennakkoraivattavat kohteet ovat nuoria kasvatusmetsiä, joiden taimikonhoito on ollut puutteellista. Toisinaan ennakkoraivaus on tarpeen myös varttuneemmissa ja uudistuskypsissä metsissä.

Riistan, monimuotoisuuden ja maiseman huomioiminen

Teemme ennakkoraivauksen maanomistajan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Jos tavoitteena on edistää riistan elinolosuhteita ja monimuotoisuutta, on korjuuta haittaamattoman alikasvoksen raivaamista vältettävä. Samalla myös työn kustannukset pienenevät. Riistaa voidaan huomioida ennakkoraivauksessa myös jättämällä sopiviin paikkoihin kokonaan raivaamattomia tiheikköjä.
Maisemanhoidossa ennakkoraivauksella on keskeinen merkitys. Toiset nauttivat avarasta maisemasta ja toiset erikokoisten puiden vaihtelusta. Toisinaan tavoitteena saattaa olla näiden yhdistelmä, missä osa metsästä raivataan hyvin avaraksi ja taas toisaalla suljetaan näkymä esimerkiksi tielle tai naapurin tontille. Kun tilaat ennakkoraivauksen suoraan meiltä, pääset suunnittelemaan maiseman suoraan toteuttajan kanssa. Näin toiveesi päätyvät varmasti metsurille asti.

Tällä ensiharvennuksella puunkorjuu ilman ennakkoraivausta olisi ollut mahdotonta