Taimikonhoito

Taimikonhoito on yksi metsän tärkeimmistä toimenpiteistä. Oikein ajoitettuna ja tehtynä se mahdollistaa metsän optimaalisen kasvun ja kannattavan ensiharvennuksen. Oikein ajoitettuna se myös takaa viljeltyjen taimien säilymisen vahingoittumattomina ja siten parhaan tukkisaannon ja tilin tulevaisuudessa. Taimikonhoito onkin yksi metsän parhaista investoinneista!
Taimikonhoidon kustannusten minimoimiseksi on ehdottoman tärkeää tehdä työt ajoissa. Jo yhden vuoden viivästys optimaalisesta tekohetkestä nostaa kustannuksia keskimäärin 10%. Jos et ole varma pitäisikö taimikkosi jo hoitaa, voit aina kysyä neuvoa meiltä.

Muista Kemera-tuki!

Valtion kemera-tuki on tuki yksityisten maanomistajien tukemiseen. Se alentaa huomattavasti metsänomistajan kustannuksia. Taimikon varhaishoitoon tukea voi saada 160€/ha ja nuoren metsän hoitoon/ taimikon harvennukseen (yli 3 metriset taimikot) 230€/ha. Tarkemmat ehdot tuen myöntämiselle löydät metsäkeskuksen sivuilta tai kysymällä meiltä.